HOME CONTACT  
        


 

  Deelnemers met ileostoma voor wetenschappelijk onderzoek gezocht!


  De universiteit van Maastricht is op zoek naar mensen met een ileostoma, zonder actieve ziekte, die willen deelnemen aan een   wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek worden de effecten onderzocht van bepaalde bacteriestammen (‘probiotica’). Deze   probiotica hebben gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het is echter niet bekend in welk deel van het   spijsverteringskanaal de specifieke reacties op deze gezondheidbevorderende bacteriën optreden. Daarom willen wij onderzoek   doen naar de samenstelling en activiteit van de reeds aanwezige bacteriën in de dunne darm. Door probiotica te geven,   verwachten we dat het immuunsysteem en andere metabole functies worden beïnvloed. We vermoeden dat de dunne darm een   grote rol speelt in deze reacties. Mochten de onderzoeksresultaten gunstig uitvallen dan zal dit op termijn kunnen leiden tot de   ontwikkelingen van meer en nieuwe voedingsproducten die de gezondheid kunnen bevorderen.

  Producten die worden onderzocht:

  • Melk gefermenteerd door Lactobacillus Rhamnosus CNCM I-3690.
  • Melk gefermenteerd door Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophiles.
  • Melk zonder bacteriestammen (placebo, niet werkzame stof).

  Vergoeding deelname:
  Bij volledige deelname volgt er een vergoeding van 900 euro plus eventuele reiskostenvergoeding. Vergoeding voor alleen het   screeningsbezoek bedraagt 25 euro. Deelnam is mogelijk vanuit het hele land. Indien er lange afstanden gereisd moeten   worden, voorzien wij de proefpersonen van hotelovernachtingen in Maastricht. Bij besluit eerder te stoppen gedurende het   onderzoek volgt er een uitkering naar rato.

  Mocht u belangstelling hebben om vrijblijvend meer informatie over dit wetenschappelijk onderzoek te ontvangen, dan kunt u   contact op nemen met een van de volgende arts-onderzoekers:

Tim Klaassen
Arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten MUMC+
t.klaassen@maastrichtuniversity.nl
Telefoonnummer: 043-3882134

Annick Alleleyn
Arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten
MUMC+
a.alleleyn@maastrichtuniversity.nl
Telefoonnummer: 043-3884190

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Darmkankerbehandeling alsmaar doelgerichter

   De chirurgie, radiotherapie en chemotherapie nemen darmtumoren alsmaar scherper in het vizier.
   Dat verhoogt niet alleen je genezingskans als patiënt, maar ook je levenskwaliteit tijdens en na de behandeling.

   De diagnose van darmkanker valt jaarlijks 8500 Belgen, van wie 9 op de 10 ouder dan 50, te beurt.
   Daarmee is darmkanker bij mannen de derde en bij vrouwen de tweede meest voorkomende kanker. Behalve erfelijke factoren,    die maar in 5 tot 10 % van de gevallen een belangrijke rol spelen, liggen nog niet volledig gekende omgevingsfactoren mee aan    de basis.
   Om het risico te verkleinen helpt het alvast om niet te roken, voldoende te bewegen, overgewicht te vermijden, de inname van    alcohol, dierlijke vetten en rood vlees te beperken en veel graanproducten, groenten en fruit te eten.
   Darmkanker treft vooral de dikke darm (65 %) en de endeldarm (35 %), die uitmondt in de aars.
   Veruit de meeste darmkankers beginnen met een poliep, een darmslijmvliesuitstulping die in 1 tot 5 % van de gevallen uitgroeit    tot een tumor. Dat proces kan 10 tot 20 jaar in beslag nemen en geeft doorgaans geen klachten.

   Wordt darmkanker in het vroegste stadium gedetecteerd, dan is de genezingskans liefst 95 %. >>>>>>>>Lees verder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOMAdrager kom uit je kast !   infodag 2016 in KU Leuven   

  Infodag StomaVlaanderen : 16 april 2016 in de Universiteitshallen van KU Leuven
  een organisatie van StomaVlaanderen met medewerking van UZ Leuven en Kom op tegen Kanker :

  Tijdens de infodag werden enkele filmpjes getoond die u hier nog eens kan bekijken : Wegens de vele MB effe geduld !

  Toneelstukje voor en door stomadragers : >> Klik hier
  
  Europese kampioene buikdansen Nephele , filmpje gemaakt door Kom op tegen Kanker >> Klik hier

   De presentaties van prof.dr.Frank Van der Aa ( urostoma ) , dr. Demey Karel ( ileostoma ) en
   Prof.dr.Persoons Philippe over het taboe rond stoma tijdens infodag  in KU Leuven kan u via link hieronder bekijken :
   

  Prof.dr.Persoons Philippe, UZ Leuven, Psychiater

  Presentatie over het taboe rond stoma

KLIK HIER

  prof. dr. Frank Van der Aa : UZ Leuven  functionele en reconstructieve urologie
  neurourologie

  Presentatie over urostoma

KLIK HIER

  dr. Demey Karel : UZ Leuven,  Abdominale Heelkunde

  Presentatie over ileostomie

KLIK HIER


  
  

 

Rood vlees: niet alle media brengen de juiste boodschap

   Recent gaf de Wereldgezondheidsorganisatie te kennen dat er een verband bestaat tussen de consumptie van bewerkt vlees
   en een verhoogd risico op dikkedarmkanker.
   Deze vaststelling doet echter niets af aan de voedingsaanbevelingen die tal van organisaties, waaronder ook wij, al jaren    verspreiden. Het internationaal agentschap voor kankeronderzoek publiceerde recent de resultaten van haar studie over de    consumptie van rood vlees en bewerkt vlees. De conclusies werden verspreid door tal van media en brachten heel wat    commotie teweeg.
   Maar hoe zit de vork nu eigenlijk in de steel? Over welk vlees gaat het ? Lees verder

   

  Kankerlijn

    0800 35 445 (elke werkdag 9-12u en 13-17u)
  - voor een luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek, voor informatie over wetenschappelijke, medische,   psychologische en sociale aspecten van kanker
  - ook via mail of formulier online

  Andere hulplijnen : Tele-onthaal - Infopunt Chronisch Zieken
  • Hulplijnen

 

Wat betekent Wereld Stoma Dag ?In 1993 lanceerde Professor Dr. Gerhard Englert het idee om een Wereld Stoma Dag te organiseren .

Het doel was om aandacht te vestigen op mensen met een stoma en pouch, aandacht te vragen voor de de kwaliteit van hun leven, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Om de drie jaar, in het begin van oktober, vindt de wereldstomadag plaats.

De volgende wereldstomadag vindt plaats op zaterdag 3 te vieren oktober 2015 met als thema :

"Veel verhalen, één stem"

 Onbehandelbare urinaire incontinentie

  CM-Infopunt Chronisch Zieken bezorgde ons volgende tekst

 

  De tekst voor het miniforfait voor onbehandelbare incontinentie voor niet-afhankelijke personen werd aangevuld met het woord   ‘ urine’. Er was veel onduidelijkheid voor wie enkel incontinent is voor faeces. De tekst is nu aangepast. Wij betreuren dat deze   groep voordien wordt uitgesloten en hopen dat er snel budget is om aan alle personen met incontinentie deze financiële steun   te bieden.


  Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een   jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming.   In 2015 bedraagt ze 160,96 euro.. Lees verder

 

 

Nieuw gen gevonden dat erfelijke darmkanker kan veroorzaken

  Onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen hebben een gen ontdekt dat een vorm van erfelijke   darmkanker kan veroorzaken. Door de ontdekking kunnen mensen met een verhoogd risico opgespoord worden en kan   voorkomen worden dat zij deze vorm van kanker krijgen.

  Bij zowat een derde van de patiënten is de darmkanker het gevolg van een genetische afwijking. Het opsporen van nieuwe genen   die darmkanker kunnen veroorzaken, is onder meer belangrijk om onzekerheid bij familieleden van patiënten weg te nemen.
  Wil je er meer over weten : Klik hier

Vind in hoge nood toiletten in de buurt dank zij Airpnp

  Wie dringend een volle blaas wil ledigen op verplaatsing, maar geen zin heeft om noodgedwongen een drankje te bestellen om   gebruik te kunnen maken van een vuil openbaar cafétoilet, kan zich richten tot de Airnpnp-app. In Belgische steden Leuven,   Brussel en vooral Antwerpen kan je deze app raadplegen. Wil je er meer over weten : Klik hier

Bron : Knack.be

25 jaar Kom op tegen Kanker: verder vechten voor een samenleving zonder kanker

  In 25 jaar tijd is Kom op tegen Kanker een van de meest   succesvolle solidariteitscampagnes in Vlaanderen en een   onmisbare pijler in de strijd tegen kanker geworden.
  Niet alleen zamelde het geld in voor de steun aan patiënten
  en hun omgeving en de  steun aan wetenschappelijk   onderzoek, het mobiliseerde en informeerde heel Vlaanderen.   Ook in de toekomst gaat deze strijd  onverminderd voort.
  Meer en langer levende kankerpatiënten zorgen voor tal van   uitdagingen.
  Om hierop nog beter in te spelen  wordt de werking van de   Vlaamse Liga tegen Kanker voortgezet onder de noemer
  Kom op tegen Kanker.
>> Lees verder
  Bezoek website : Kom op tegen Kanker

 Je hebt een stoma en wilt op reis met het vliegtuig…

  • Kan je op reis met het vliegtuig ?

  Ja zeker.  Stijgen,  landen, vliegen heeft geen effect op je stomazakje.
  Veel mensen hebben schrik dat het zakje gaat opblazen. Maar dat is niet zo. (misschien een rare vergelijking, maar het komt
  op het zelfde neer : wanneer je een zakje chips meeneemt aan boord wanneer je gaat vliegen, gaat dit zakje zich ook niet vullen   met extra lucht, of gaat dit zakje ook niet ontploffen) >> Lees meer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------